Medroxyprogesteron (G03A C06, G03D A02, L02A B02)
Fass_2004
Medroxyprogesteron
hör till ATC-koderna:


G03A C06 (Depo-Provera),
G03D A02 (Gestapuran),
L02A B02 (Provera)

MPA_girl Pharmacias visualisering av
en kvinna, som är
"fri och östrogenfri"
Medroxyprogesteron
Gestagen
Medroxyprogesteronacetat är ett gestagent hormon, som mycket liknar det progesteron, som bildas i gulkroppen i äggstocken efter ägglossningen. Kemiskt är det ett pregnenderivat.

Beredningsformer
Medroxyprogesteronacetat marknadsförs dels i tablettform (5 mg resp. 10 mg per tablett av Leo Pharma AB) och dels som injektionsvätska (150 mg/ml resp 150 mg i engångsspruta av Pharmacia AB).

Indikationer
MPA i tablettform används som tillägg till östrogenbehandling i klimakteriet och för symtomlindring vid endometrios. Det kan också användas för påskyndande eller uppskjutande av menstruation.

MPA som injektionsvätska används för antikonception, framför allt för kvinnor som accepterar en "långsam" återkomst av fertiliteten efter avslutad behandling. Det används vidare som kompletterande behandling vid livmoder-kroppscancer och vid endometroid cancer i ovariet. Dessutom vid inoperabel bröstcancer och vid lungmetastaser av corpuscancer. Slutligen som symtomlindrande medicinering vid endometrios.

Dosering
Som tillägg til östrogenbehandling i klimakteriet ges 5 – 20 mg dagligen under de senaste 10 – 14 dagarna av cyklisk östrogenbehandling. Detta vare sig detx? rör sig om 28 dagars cykler eller om de nu (efter det resultaten av WHI-studien blivit så mycket diskuterade) rekommenderade "tremånaders-cyklerna".

Biverkningar
Vid cyklisk administration som tillägg till östrogenbehandling finns en allmän oro för den mest kända biverkningen: nedstämdhet, i vissa fall depression. Men MPA har en "dubbel efffekt". I låga doser ger MPA upphov till nedstämdhet, i högre doser uteblir den effekten och man kan snarast tala om att en förhöjd sinnesstämning, en eufori, inträder. Gränsen går vid 15 - 20 mg MPA/dygn. I dag rekommenderas tillägg av MPA till östrogen i dosen 20 mg/dygn under 14 dagar per tremånaderscykel.

Vid långtidsbehandling i graviditetsförebyggande syfte ger MPA initialt vanligen oregelbundna blödningar med oförutsebara intervall. Andra biverkningar är dels bröstspänningar och dels ökad aptit med viktuppgång som följd.

Antikonception
Medroxyprogesteron ger ett mycket effektivt skydd mot oönskad graviditet. Det förhindrar oftast ägglossning och skyddet förstärks av att livmoderslemhinnan inte blir mottaglig för implantation av ett befruktat ägg om ägglossning trots allt skulle förekomma. Dessutom gör MPA att sekretet i livmodx?erhalsen blir så gott som ogenomträngligt för spermier.

Allmän kommentar
Medroxyprogesteron är en kliniskt väldokumenterad progesteron-liknande substans. Det har använts under 30 år av mer än 30 miljoner kvinnor i hela världen utan att några allvarliga biverkningar har noterats eller rapporterats.

Gå till utskriftsvänlig sida här.
Frågor och kommentarer kan skickas med e-post här