Alternativ behandling av PMS

Behandling av måttliga PMS-besvär
kan ske med alternativa behandlingsmetoder.

Bakomliggande orsak
Kvinnor med PMS har normala halter av könshormonen östrogen och progesteron men de uppvisar en överkänslighet för gulkroppshormonet. Den överkänsligheten gäller i högsta grad för hjärnans vävnad.

Ett annat förhållande hos kvinnor med PMS är att gulkroppshormonet binder sig starkt till vävnad — inte bara i hjärnan utan också i brösten. Till en del kan detta bero på en brist på den fleromättade fettsyran GLA (gammalinolensyra). En grund-orsak till bristen är att de flesta kvinnor med PMS saknar ett enzym, delta-6-desaturas, med vars hjälp linolsyra i normala fall bryts ned till gammalinolensyra. Gammalinolensyra omvandlas sedan i kroppen till DGLA, dihomo-gamma-linolen-syra, som i sin tur är den direkta ursprungssubstansen till det viktiga, "snälla" prostaglandinet PGE1 och via arakidonsyra tillPGE2-typen av prostaglandiner. Det viktiga i detta sammanhang är att PGE1 har en dämpande inverkan på bildningen av hormonet prolaktin från hypofysen.

Betydelsen av omättade fettsyror
Det har visats att om cellernas membran huvudsakligen innehåller mättat fett binds gulkroppshormon (progesteron) starkt till cellväggen. För bröstets del leder det till svullnad och smärta, man talar om cyklisk mastalgi. Om cellmembranen istället har ett huvudsakligt innehåll av fleromättat fett blir cellmembranen mer elastisk och, framför allt, binder inte progesteron lika starkt. Svullnaden avtar och bröstsmärtan minskar.

GLA
Eftersom kvinnor med PMS inte kan bilda GLA på grund av enzym-bristen, är det viktigt att tillföra GLA i form av ett kosttillskott. Det finns flera preparat med GLA från nattljus på marknaden, t. ex. Efamol och qarma. Nattljusolja innehåller 2-16% gamma-linolensyra, övriga beståndsdelar är linolsyra, oljesyra, palmitinsyra och stearin-syra. GLA finns också i frön från gurkört och i svarta vinbär.
Betydelsen av prolaktin
Cyklisk mastalgi beror i vissa fall på överproduktion av hormonet prolaktin från hypofysen. Prolaktinets egentliga roll är att främja mjölkproduktionen i de mjölk-producerande enheterna i bröstkörteln, kallade alveoli.

Prostaglandinerna PGE1 (GLA är nödvändig bakgrundssubstans för bildning av PGE1) dämpar bildningen av prolaktin.

Extrakt ur växten Munkpeppar minskar bildningen av Prolaktin. Ett naturläkemedel med dopaminerg och prolaktinhämmande effekt är Femicur.

Den lägre koncentrationen av prolaktin i blod medför att bröstsmärtan hos kvinnor med mastalgi minskar.


Betydelsen av pollen
Pollenextrakt har haft medicinsk användning i Europa i mer än 40 år. Innehållet är framför allt polysackarider, kolhydrater och fettsyror. Det har visats att pollen-extrakt främjar sammandragning av urinblåsan och ger en samtidig avslappning av urinledaren, viket bidrar till en diuretisk effekt. Extraktet hämmar också bildningen av s.k. leukotriner, vilket motverkar ansamling av ödem. Det finns flera pollen-extrakt på marknaden. Särskilt förtjänar ett pollen-pistill-extrakt, Femal balans, att nämnas. Femal balans har i kliniska studier visat en signifikant effekt vid PMS, framför allt minskade cyklisk bröstsmärta och viktuppgång.


Tillbaka till PMS

Läs också om konventionell behandling av PMS

Gå till utskriftsvänlig sida här.

Frågor och kommentarer kan skickas med e-post här

Du kan själv välja om Du vill få svar på Kvinno-Forum
eller med e-post direkt till Dig.