PMS, det PreMenstruella Syndromet

Etiologi
Symtomatologi
Konventionell behandling
Alternativ behandling

Definition
Det premenstruella syndromet sammanfattar en grupp av symtom, som uppträder hos många fertila kvinnor mellan ägglossningen och nästa menstruation. Ägglossningen inträffar vanligen 14 dagar (± 1 dag) före mens.

Symtom
PMS-besvären är mest uttalade 3 – 10 dagar före mens och slutar före eller senast på tredje dagen efter påbörjad menstruation. Symtomen är dels psykiska och dels somatiska. Det är typiskt för det premenstruella syndromet att man är helt besvärsfri under perioden mellan slutet av menstruationsblödningen och nästa ägglossning.

Psykiska symtom
Det är ofta de psykiska symtomen som dominerar vid PMS. Stämningsläget förändras i rikting mot nedstämdhet och kvinnan
blir känslomässigt instabil. Det gäller allt mellan "att känna sig olycklig" (vara dysforisk) till verklig depession. Däremellan ligger tendens att bli irriterad, intolerant, grälsjuk och aggressiv. Starka svängningar i stämningsläget (affektlabilitet) är utmärkande.

Somatiska symtom
De kroppsliga symtomen innebär en allmän svullnad med viktökning, som beror på ansamling av vätska. Speciellt svullnar brösten och blir ömma. Buken svullnar också med en känsla av uppkördhet. Tarmmotoriken avtar med förstoppning som följd. Huvudvärk, yrsel, hjärtklappning och blodtrycksvariationer ingår i bilden.

Vanlighet
Uppgifter i litteraturen anger förekomst av PMS hos mellan 25% och 90% av fertila kvinnor. I en svensk studie gjord i Göteborg fann man att bland kvinnor mellan 18 och 45 år hade 45% lätta, 30% måttliga och 5% svåra symtom. 80% av kvinnorna i studien hade alltså PMS och 10% av dem önskade behandling.

Diagnostik
Den kliniska bilden vid PMS omfattar många symtom och är svårgripbar. Det finns praktiskt användbara skattnings-schemata, som en hjälp att värdera symtomen. Skattningen skall ske dag för dag under tre månaders tid. Detta är nödvändigt därför att PMS variera mycket från cykel till cykel hos en och samma kvinna.

Exempel på symtom att ta hänsyn till i dagligt skattnings-schema:
Svullnadskänsla
Gladlynthet
Spändhet
Irritabilitet
Aggressivitet
Trötthet
Nedstämdhet
Bröstspänning
Emotionell labilitet
Blödning

Minst tre av symtomen skall skattas klart och tydligt högre under veckan före mens jämfört med före ägglossning. Minst ett av symtomen skall vara av psykisk natur. Alla symtom skall ha försvunnit inom tre dagar efter det mens har kommit igång.

Svårighetsgrad av PMS
Mild: Kvinnan känner symtom och omgivningen märker dem.
Det sociala livet påverkas ej.

Måttlig: Familjerelationen är störd, aktiviteter ställs in. Det sociala livet påverkas.
Grav:Uttalad störd familjerelation. Sociala kontakter påverkas.
Arbetsförmågan är nedsatt.


Etiologi för PMS
Bakgrunden till PMS är oklar, men insöndringen av gulkroppshormon (progesteron) från äggstocken
har stor betydelse.
Känsligheten för gulkroppshormon är markant ökad
hos kvinnor med PMS.
Detta gäller speciellt vävnad i hjärnan och i brösten.


Fettsyreomsättningen är också störd. Kvinnan kan inte omvandla linolsyra till gamma-linolen-syra, GLA, och vidare till prostaglandinet PGE1. Ett viktigt enzym för detta saknas.

Prostaglandiner
När det inte bildas prostaglandin i tillräcklig mängd blir den totala prostaglandinomsättningen förndrad.

En flora av symtom
Det är viktigt att tänka på att något av alla de symtom som utmärker PMS kan vara det helt dominerande. För vissa kvinnor är mastalgi det mest besvärande, för andra irritabiliteten och aggrisiviteten och för ytterligare andra är det den svåra depressionen.
Detta måste man ta hänsyn till vid den individanpassade behandlingen

Tillbaka till början

För att läsa om skolmedicinsk behandling av PMS, klicka här

För att läsa om alternativ behandling av PMS, klicka här

Gå till utskriftsvänlig sida här.


Frågor och kommentarer kan skickas med e-post här

Du kan själv välja om Du vill få svar på Kvinno-Forum
eller med e-post direkt till Dig.