Konventionell behandling av PMS

Behandling vid lätta besvär
Kvinnor med lätta PMS-besvär behöver i regel ingen medikamentell behandling. Samtal och förklaringar är oftast tillräckligt. Man behöver förstå sammanhangen.

Behandling vid måttliga besvär
För kvinnor med måttliga besvär står olika behandlings-
möjligheter till buds. Under tidigare år använde man
såväl P-piller som GnRh agonister.

Nu är det Spironolakton som är den aktuella,
skolmedicinska behandlingen.

P-piller
Det är sant att P-piller hämmar ägglossning och därmed också utveckling av en gulkropp (corpus luteum) som producerar progesteron. Men — gestagen-dominerade P-piller innehåller stora mängder gestagen. Och kvinnor med PMS är överkänsliga för progesteron /gestagen. Om P-piller skall användas måste det därför vara ett östrogen-dominerat P-piller. Antikonception är dessutom en inte alltid önskad biverkan till behandling av PMS. Behandlingsformen är med andra ord inte särskilt lämplig. Man har också frångått den.

GnRh agonister
GnRh agonister används för att påverka "överordnade" hormon från mellanhjärnan (hypotalamus). Det gäller "gonadotropin-releasing hormones" som ser till att FSH (follikelstimulerande hormon) inte längre bildas i hypofysen med syfte att stimulera äggstocken till follikelbildning med östrogen- och progesteron-produktion som följd. GnRh agonisterna sätter funktionen av de kroppsegna "gonadotropin-releasing hormones" ur spel. FSH bildas inte och äggstockarna slutar producera såväl östrogen som progesteron. Detta är en mycket effektiv behandling av PMS — men behandlingen leder till att kvinnan kommer i ett förtidigt klimakterium. Behandlingen är dessutom omständlig och svårinställd. Av den anledningen vann behandlingsformen ingen acceptans och den har nu övergivits.

Spironolakton
Spironolakton är ett urindrivande medel med blodtryckssänkande effekt. Medlet hämmar hormonet aldosteron från binjurebarken och motverkar gulkropps-hormonets effekt i det centrala nervsystemet. Studier har visat effekt såväl mot vätskeansamling med viktökning som den cykliska bröstspänningen.
Rekommenderad dos av spironolakton är 100 mg på kvällen — till natten, eftersom doser dagtid kan ge oönskade effekter, mest på grund av blodtrycksfall.

Srironolakton är ett registrerat läkemedel, som kräver recept. Det finns flera spironolakton-preparat på marknaden. Man kan läsa mer om spironolakton i FASS

Behandling vid svåra besvär
Medan upp till 80% av fertila kvinnor lider av PMS i någon form har cirka 5% av dem den svåraste formen med uttalad nedstämdhet före mens. Begreppet PMD har införts för att betona att det rör sig om en allvarlig depression som dominerar PMS-bilden.

Serotoninåterupptagshämmare
Flera kliniska studier har visat att medel som hindrar att signalsubstansen serotonin avlägsnas från synapsen
effektivt lindrar, ja botar PMS / PMD. Synapsen är kontaktområdet mellen nervceller där impulser fortleds genom nervsystemet.


Det finns flera serotonin-återupptagshämmare på marknaden. Cipramil, Seroxat och Zoloft är några av de vanligaste.

Tillbaka till PMS

För att läsa om alternativ behandling av PMS, klicka här

Gå till utskriftsvänlig sida här.

Frågor och kommentarer kan skickas med e-post här

Du kan själv välja om Du vill få svar på Kvinno-Forum
eller med e-post direkt till Dig.